Gjøvik lanserer «krisepakke» til 120 millioner kroner: – Vi får ikke gjort nok, fort nok

KRISEPAKKE: Even Solhaug (Ap), rådmann Magnus Mathisen, vararordfører Anne Bjertnæs (H) og ordfører Torvild Sveen (Sp) er alle enige om en krisepakke for å bøte på koronakonsekvensene i Gjøvik.

KRISEPAKKE: Even Solhaug (Ap), rådmann Magnus Mathisen, vararordfører Anne Bjertnæs (H) og ordfører Torvild Sveen (Sp) er alle enige om en krisepakke for å bøte på koronakonsekvensene i Gjøvik. Foto:

Gjøvik kommune innkalte torsdag til pressemøte om en lokal tiltakspakke til en verdi på 120 millioner kroner, som legges fram for behandling i kommunestyret torsdag kveld.

DEL

Gjøvik kommune, ved ordfører Torvild Sveen (Sp), legger torsdag ettermiddag fram en økonomisk tiltakspakke til en verdi av totalt 120 millioner kroner, som følge av koronasituasjonen.

– Tiltakspakken som legges fram for kommunestyret i kveld har et omfang på 120 millioner kroner, for å dempe de lokale ringvirkningene av koronavirsuet. Vi må gjøre det vi kan for å holde flest i jobb og lette byrden for de som står uten arbeid, sa ordfører Sveen i sin kunngjøring.

– I denne situasjonen vi står i nå, får vi nesten ikke gjort nok fort nok, sa en alvorstynget ordfører videre.

Blant annet kunne Sveen orientere om at det foreslås reduksjon av vann- og renovasjonsgebyrene i Gjøvik med henholdsvis 12 og sju prosent. Avgiftene vil i løpet av en tre til femårsperiode økes igjen.

Fremskynder investeringer

Blant tiltakene som foreslås, er framskynding av en rekke investeringsprosjekter. Deriblant både innenfor vei og bredbånd.

Dette er prosjektene som framskyndes:

  • Dobling av investeringsprosjekter på komunale veger fra 16 til 32 millioner kroner i 2020
  • Ekstra vedlikeholdsinnsats på bygninger med fem millioner kroner
  • Forsering av bredbåndsprosjekter i Biri, Snertingdal og Vardal med ti millioner kroner
  • Forsering av byutviklingsinvesteringer for ti millioner kroner
  • Raskere etablering og opparbeidelse av næringstomter på Skjerven næringspark, Aas skog, Bugstad og Vismunda for 20 millioner kroner for 2020 og 2021

– Felles for disse prosjektene er at vi også ser på å kunne dele opp disse tiltakene inn i mindre anbud for å bedre situasjonen også for mindre entreprenører. For beløp mellom 500.000 og 6.000.000 kan det gjennomføres minikonkurranser med de samme leverandørene. For alle prosjekter er det tilstrekkelig kapasitet mht. planlegging, prosjektering og anskaffelser som vil være den største flaskehalsen, sa ordfører Sveen.

Hjelper næringslivet

Varaordfører Anne Bjertnæs (H) understreket den vanskelige situasjonen for næringslivet i regionen.

– Vi vil legge til rette for å redusere eiendomsskatten. Huseiere og utleiere av lokaler til næringslivet får mulighet til å søke om redusert eiendomsskatt, slik at de har rom for å redusere leie. Det settes av ti millioner til dette formålet, sa Bjertnæs.

– Restaurant- og serveringsbransjen har tøffe dager, og de er blant de som har merket dette mest. Vi foreslår å fjerne skjenkegebyr for alle serveringssteder i 2020. Vi håper dette vil være bidrag inn mot det lokale næringslivet, sa varaordføreren videre.

Det foreslås også å fjerne leieavgifter på kommunal grunn i 2020. Sammen med kompetanseheving, betalings- og lagersystemer, mener de at det kan gi to millioner kroner i lettelser.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre er å støtte opp om bedriftene våre. Vi har et regionalt næringsutviklignsprogram, som vi vil styrke. Kommunen øker sitt bidrag til bedriftsrettede tiltak, som er lite byråkratiske, med 1,5 million kroner i 2020, sa rådmann Magnus Mathisen.

Tverrpolitisk enighet

Arbeiderpartiets Even Solhaug deltok også i pressemøtet. Han fortalte at han var fornøyd med den tverrpolitiske enigheten. Han fortalte at det vil bli jobbet for å opprettholde et tilbud for 60 personer i Stampeveien.

– Når det private næringslivet blir hardt rammet, er erfaringen fra tidligere at kommunene i større grad bør bidra med arbeidstreningsplasser og åpne opp for tilsetting av personer med noe nedsatt arbeidsevne. Her foreslås det å øke bemanningen med fire årsverk, inkludert kompetanse som arbeidspesialist som dermed vil gi tilbud til 60 personer, sa Solhaug.

Rådmann Mathisen fortalte videre at kommunen kommer til å styrke sitt arbeid innenfor næringsrådgiving. De vil også ta opp ti lærlinger fler, til totalt 53 fra høsten av, siden det lokale næringslivet har tøffere tider. Det koster kommunen 2,5 millioner kroner.

Lettelser til kultur og frivillighet

I forslaget som behandles torsdag kveld er det også lagt opp til lettelser for kulturlivet og frivilligheten i kommunen på til sammen én million kroner. Blant annet er det foreslått at kommunale tilskudd utbetales til arrangementer uavhengig av om de blir opprettholdt eller avlyst.

Det settes også av 150.000 kroner i ekstraordinær støtte til lag og foreninger som får tapte inntekter som følge av avlysninger. Det er også slik at lag og foreninger som leier anlegg eller lokaler av kommunen, skal fritas for leie så lenge det er statlig eller kommunalt bestemt at de skal holde stengt.

Kommunen kommer framover til å holde jevn dialog med kulturlivet og frivilligheten om situasjonen.

Se pressekonferansen i opptak:

    Ordfører Torvild Sveen legger fram informasjon om tiltakspakke.

    Artikkeltags