Gå til sidens hovedinnhold

Gjøvik, Land og Toten glir nærmere hverandre

Kommunene i Gjøvikregionen er i ferd med å lage en plan for mer samarbeid på tvers av kommunegrensene.

Samarbeidet skal ikke bare gjelde tjenester, men også forvaltning og samfunnsutvikling. Saken – og videre framdrift – ble mandag formiddag diskutert blant regionens ledende politikere og kommunedirektører i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd.

Kommunene i regionen skal nå utarbeide en håndbok og «viljeserklæring» for videre framdrift i saken. Viljeserklæringen skal forankres i hvert av de fem kommunestyrene. Hensikten er å skape eierskap til arbeidet med nye samarbeidsområder i regionen, og at det ikke skal strande som mange ganger tidligere på diskusjon om lokalisering.

Vertskommuner

Det legges nå opp til å gå bort fra modeller med interkommunale selskaper og aksjeselskaper. Nye samarbeider skal organiseres etter vertskommunemodellen, og dermed være underlag lovgivningen for kommuner – ikke selskaper. Hvert enkelt nye samarbeidsområde skal kunne omfatte to eller flere kommuner. Også de hovedtillitsvalgte i hver enkelt kommune skal involveres i prosessene fra et tidlig tidspunkt.

Les også

Ny runde om mer lokalt samarbeid – Bror har allerede budsjettert med gevinst

– Det er gjort en del forsøk før, som det ikke er kommet så mye ut av. Dette kan skyldes at det er gjort for dårlig arbeid i forkant. Derfor går vi denne gangen litt omstendelig til verks, sa Arne Skogsbakken, rådmann i Søndre Land og leder av kommunedirektørutvalget i Gjøvikregionen.

– En god start

– Dette er noe av det viktigste arbeidet vi setter i gang. Vi må ha en holdning til at vi skal spre tjenester og kompetanse mellom kommunen. I regionen vår kommer vi ikke utenom at dét må skje om vi skal klare å være fem kommuner framover, sa ordfører i Gjøvik og regionleder, Torvild Sveen (Sp).

– Dette er en god start på noe som er veldig viktig for oss så lenge kommunekartet ser ut som det gjør i regionen vår, sa Arild Ødegaard (Sp) fra Vestre Toten.

Les også

Lanserer «kommune-sykehus» for Gjøvik, Land og Toten

Les også

For seks år siden var Hamdi (23) analfabet. Nå har hun fast jobb, er lærling og går på to skoler

Les også

Søndre Land kan bli en «case» for hele landet

Les også

De øyner en mulighet for tidenes «Lotto-gevinst»

Kommentarer til denne saken