Gjøvik, Land og Toten: 121 barn er på skolen – 153 er i barnehagen

Ved inngangen til denne uken er det totalt 274 barn i Gjøvikregionen som har fysisk frammøte i kommunenes grunnskoler og barnehager.