Gå til sidens hovedinnhold

Noen refleksjoner om Gjøvik-politikken

Artikkelen er over 6 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Som mangeårig kommunepolitiker har jeg gjort meg opp en del tanker, som følger nedenfor, om hvorfor det vil være sunt for Gjøvik med et politisk skifte.

Kallerudlia 9: Eidsiva Bioenergi slet med å få aksept for tomtevalg til sitt forbrenningsanlegg. Men det er avdekket at allerede i februar 2009 fikk EB opsjon på tomta Kallerudlia 9 på 30.000 m² Den hemmelige opsjonen ble signert av ordfører Iddberg den 4. feb. .2009. Den ble ikke politisk behandlet, men derimot arkivert på et eget arkivnummer – kun denne opsjonen. Opsjonen og kjøpekontrakt ble, som følge av innsynskrav, kjent for det politiske miljø 22.11.12, nesten 4 år etter underskriften. Opsjonen favoriserer en av to konsesjonssøkere til å etablere fjernvarme i Gjøvik. Den andre konsesjonssøkeren – Daimyo Rindi Energi AS – fikk aldri vite noe om at kommuneledelsen stilte ei sentrumsnær tomt til disposisjon. Representerer dette hvordan Gjøvik kommune favoriserer en konsesjonssøker i forhold til en annen? Ordfører Iddberg sitter i bedriftsforsamlingen i Eidsiva Energi. Hvilke personer var til stede på møtet dagen før den hemmelige opsjonen ved salg av Kallerudlia 9 ble egenhendig signert av ordfører Iddberg?

Rådmann Trond Lesjø: Den 30. mai 2013 vedtok kommunestyret mistillit mot rådmann Trond Lesjø som måtte forlate sin stilling. I mistilliten lå bl.a. elementer som salg av tomt til Eidsiva, ikke innhentet offentlig anbud og gått ut over sine fullmakter i forbindelse med tursti og manglende informasjon til formannskap og kommunestyre. Trond Lesjø var og er styremedlem i Eidsiva Vekst as med en godtgjørelse den gang på kr 50.000. Var han en av dem som var til stede på møtet dagen før den hemmelige opsjonen ved salg av Kallerudlia 9 ble egenhendig signert av ordfører Iddberg?

Flere kommunale ledere: Rådmannen har ikke utført alt dette arbeidet selv. Det har vært fulgt hele veien av ledere innenfor teknisk sektor. Var noen av dem til stede på møtet dagen før den hemmelige opsjonen ved salg av Kallerudlia 9 ble egenhendig signert av ordfører Iddberg?

Lav takst på tomt: Takst på K9 ble holdt i august 2010. Helt ukjent for alle. Taksten ble på kr 75 pr. m² Ingen tomt i Gjøvik er noen gang solgt for så lav pris. 30 da ble solgt for ca. kr 2,2 mill. Kanskje markedsprisen ville ha vært 20 mill mer? Da har man ligget på nivå med nabotomtene.

Finn Olav Rolijordet har til nå gjort en utmerket jobb med å finne ut av hva som har foregått i forholdet mellom Gjøvik kommune og Eidsiva. Ovenfor er referert en del fra hans arbeid. I stedet for å takke Finn Olav Rolijordet for hans arbeid, ble det forsøkt å gjøre han inhabil for hans engasjement i Eidsivasaken. Fylkesmannen avslo forsøket.

Forbrenningsanlegget er ikke plassert i h t regjeringens nasjonale føringer. Avfall skal forbrennes så nært deponi som mulig, for å spare unødvendig transport og miljøbelastninger. Et slikt anlegg bør ikke plasseres nær boligbebyggelse når det finnes andre alternative plasseringer. Ordfører Iddberg brukte pisken ovenfor flere personer for å få en stemmes overvekt i Kallerudliasaken den 31. mars 2011. En tvilsom demokratisk prosess i en alvorlig sak.

Selskapet GLT må betale langt over markedspris for å få levert restavfall til Eidsivas anlegg på Trehørningen. Dette uten å innhente anbud. Dette fører til milliontap for kommunen. Gjøvik kommune har hatt dårlig politisk eieroppfølging av Eidsiva gjennom flere år. Ingen informasjon til politiske organer om ordførers rolle i det viktige Eierutvalget. Deler av den politiske ledelse var innstilt på å konvertere et sikkert ansvarlig lån på ca. 50 mill til risikobetont aksjekapital.

Gjøvik er på 255 plass av landets 432 kommuner når det gjelder sektor næringsliv ifølge NHO statistikk. Her inngår ting som etablering av nye arbeidsplasser og verdiskapning pr. innbygger. Dette er for dårlig. Gjøvik ble valgt bort til fordel for Ringsaker som utviste offensiv holdning og aktivitet i saken.

Deler av den politiske ledelse i GK fulgte Eidsiva og dets aktive linje om etablering av et Innlandsuniversitet. Høgskoleledere ønsket ikke denne Eidsivaløsningen, men de ønsket en fusjon med NTNU.

Gjøvik har fullstendig tapt i kampen om prioriteringer når det gjelder jernbaneutbygging. Ikke noe har skjedd når det gjelder jernbanelegemet, nye traseer eller krysningsspor. Farten er den samme som for 50 år siden, ca. 60 km i timen. På Hamar blir det innen få år dobbeltspor og høy hastighet.

Er kommunen fornøyd med forvaltningen og avkastningen?

Oppland Arbeiderblad. I den grad avisen driver kritisk journalistikk, så skjermer OA ubehagelige og kritikkverdige forhold i forbindelse med AP.

Har mange år i posisjon ført til maktarroganse? For meg handler politikk om tillit.

Kommentarer til denne saken