Gå til sidens hovedinnhold

Kafé Globus i Hunndalen kan få mulighet til å fortsette

Artikkelen er over 3 år gammel

Flertallet i Utvalg for kultur og teknisk støtter rådmannens forslag om å videreføre prosjekt Jobbsjansen og Kafé Globus i Hunndalen.

Det ble klart da utvalget behandlet saken denne uken. Det overordnede målet med prosjekt Jobbsjansen er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som ikke har rett på stønad fra NAV. Kafeen, som holder til på Folkets Hus i Hunndalen, er samtidig tenkt som en møteplass som kan bidra til integrering i nærmiljøet, der det er en høy andel innvandrere.

Startet høsten 2016

Siden september 2016 har omlag 15 Jobbsjansen-deltakere fått et individuelt tilrettelagt kvalifiseringsopplegg med tett oppfølging. I tillegg til undervisning om det norske samfunnet og norsk språk, har kvinnene fått arbeidspraksis fra første dag.

Økt livskvalitet

– Deltakerne i prosjektet uttrykker at de har hatt en enorm utvikling knyttet opp mot språk. Gjennom økt kunnskap om det norske samfunnet, normer og regler, opplever de at de har fått en styrket selvtillit og rolle som arbeidende kvinne. Samtidig uttrykker de at de har fått økt livskvalitet gjennom å komme seg ut av hjemmet, heter det blant annet i en orientering om status på prosjektet.

Godt prosjekt

Rådmannen karakteriserer Jobbsjansen-Globus kafe som et godt prosjekt. Han påpeker at politikerne har tre alternativ å velge mellom. Det ene alternativet er å avslutte både prosjektet og kafeen. Et annet alternativ er å legge ned prosjektet og bare videreføre kafeen, delvis med gratis arbeidskraft.

LES OGSÅ: Nå er det opp til politikerne å redde Jobbsjansen

Anbefaler videreføring

Men rådmannen  anbefaler politikerne å prioritere et tredje alternativ, nemlig å videreføre dagens ordning. Det innebærer å søke Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMIDI) om tilskudd til Jobbsjansen 2018 og la prosjektdeltakerne fortsette å betjene kafeen i Hunndalen.

Prosjektet i Hunndalen fikk 1,7 milllioner kroner fra IMDI i fjor. Regjeringen har varslet over statsbudsjettet at det er avsatt 100 millioner til å videreføre denne typen prosjekter i 2018.

Åtte mot tre stemmer

Flertallet i utvalg for kultur og teknisk fulgte altså rådmannens forslag til vedtak og stemte for det anbefalte forslaget med åtte mot tre stemmer. Saken skal også behandles i kommunestyret.

LES OGSÅ: Torvild Sveen: – Viktig at Jobbsjansen og Globus Kafe overlever

Kommentarer til denne saken