Gjøvik kommune til huseier: – Bruk av huset må opphøre

En huseier som har utført arbeider på eiendommen, har fått avslag på søknad om ferdigattest og blir bedt om å slutte å bruke huset.