Gjøvik kommune skal rekruttere til to ambulerende helsestillinger – her er søkerlistene

Gjøvik kommune skal ansette sosionom og sykepleier i ambulerende stillinger innen psykiatriomsorgen.