Gjøvik kommune skal ansette fem nye leger – her er søkerlistene

Gjøvik kommune skal rekruttere fire ny fastleger og ny legevaktsoverlege. Det er fem–seks søkere til fastlegehjemlene, mens to søkere til stillingen som legevaktsoverlege.