Gjøvik kommune skal ansette driftsoperatør og ingeniør – her er søkerlistene

Gjøvik kommune, tjenesteområde teknisk drift, skal ansette driftsoperatør innen vann, avløp og renovasjon (VAR) og ingeniør innen kommunaltekniske anlegg. Det er seks søkere til begge stillingene.