I likhet med mange andre kommuner må Gjøvik kommune belage seg på en strammere kommuneøkonomi neste år og sannsynligvis i mange år framover. Det er tydeligvis vanskelig å påpeke en av hovedårsakene til at situasjonen er blitt som i dag, så det er kanskje på sin plass å nevne noen av de postene som sluker millioner: sosialhjelp koster 66,5 millioner i året, og kommunen har opplevd store økninger innen barnevern, langt over sammenlignbare kommuner. Læringssenteret har et overforbruk på 19 millioner, det er merkostnader innen skole, stor bruk av tolk, og NAV har måttet opprette mange stillinger som jobber spesifikt med flyktninger.

Gjøvik kommune har gjennom flere år bosatt svært mange flyktninger, og virkningen av dette begynner nå å vise seg. Det er jo slik at det gis et statlig tilskudd i de første årene for de som bosettes, og deretter er det meningen at flyktningene skal være tilstrekkelig integrert til å kunne skaffe seg jobb og være selvforsørgende. Men slik er jo ikke virkeligheten. En artikkel i Aftenposten nylig, basert på tall fra to Brochmann-utvalg (2011 og 2017), omtaler sysselsettingen blant innvandrere, og her kan en blant annet lese at særlig sysselsettingsgraden blant innvandrere fra muslimske land går dårlig. Det gjelder for menn og i enda større grad for kvinner (Aftenposten 7.11.19).

Gjøvik kommune har gjennom mange år bosatt altfor mange flyktninger. Denne gruppen ser ut til å være klart overrepresentert som mottakere av sosialhjelp. Det ser ut som om kommunen har tatt seg vann over hodet og bosatt for mange i forhold til hva man har evnet å integrere. Nå kommer regninga for dette, og den er det byens innbyggere som må betale i form av dårligere tilbud innen for eksempel eldreomsorg og skole. De store kostnadene har blitt forsøkt finansiert med blant annet økende eiendomsskatt.

Jeg og noen flere har gjentatte ganger forsøkt å ta opp denne problematikken, blant annet ved å foreslå å bosette et noe lavere antall flyktninger enn det som daværende posisjon la opp til, men fikk ikke gehør for dette. Så den dårlige kommuneøkonomien er ingen overraskelse for meg, og det burde den heller ikke være for det politiske miljøet. Når de ansvarlige for denne situasjonen prøver å skylde på underfinansiert kommuneøkonomi fra regjeringen, er det ren ansvarsfraskrivelse.

Politikerne i Gjøvik har vært prektige på innbyggernes bekostning over lang tid, og nå kommer regninga og utfordringene. Jeg har forøvrig i lang tid undret meg over hvorfor media ikke problematiserer denne utviklingen vi ser med henhold til bosetting av flyktninger og belyser den på en mer balansert måte. Det skal ikke mye gravende journalistikk til for å avdekke dette. Selvfølgelig er det mange flyktninger som har lyktes godt med å bli integrert, men det samlede bildet viser likevel at vi står overfor betydelige utfordringer, som det må tas tak i på en seriøs måte om vi skal få gjort noe med dem.