Gjøvik kommune gjør klokt i å tenke nøye gjennom skolestrukturen også som et virkemiddel for å trekke til seg nyetablerere

Av