Kjære politikere i Gjøvik kommune.

Å legge ned Haugtun 2c/d er ikke noen god løsning på de økonomiske utfordringene dere står ovenfor. I de nærmeste årene vil det bli drastisk økning av mennesker med demens. I 2025 kommer virkelig eldrebølgen. Innen 2050 er mennesker med demens doblet her i landet. Cirka 80 prosent av alle pasienter på sykehjem har i dag en form for demens. Pasienter som har sykehjemsplass på skjermet enhet på Haugtun 2c/d er alvorlig syke. Så syke pasienter bør ikke flyttes. Det skaper enda mer forvirring, redsel, frustrasjon og utfordrende adferd. Hvorfor foreslås det å legge ned en så utrolig velfungerende avdeling? Hvorfor skal det gå ut over de aller aller mest sårbare i samfunnet? Hvorfor skal det gå ut over ansatte med utrolig høy kompetanse på demens?

Jeg jobbet et år ved Haugtun 2cd. Den kompetansen, det brennende ønske om å hjelpe hver enkelt pasient - sammen. Et arbeidsmiljø som bare ønsker å gjøre hverandre gode/enda bedre. Et inkluderende miljø hvor alle møter alle, både pasienter og kolleger med et gedigent smil og glede. En god leder som ønsker det beste for pasienter og ansatte.

Jeg har forståelse for at dette året har gjort det svært krevende å få det til å gå rundt økonomisk, men jeg mener faktisk at alt annet bør gå før man skal la det gå ut over mennesker med demens. En større sårbar gruppe er det vanskelig å finne. De vil ikke forstå hva som skjer og hvorfor. De vil bli enda mer engstelige. De vil utagere fordi de må forholde seg til nye mennesker som de ikke kjenner. Kanskje får flyttingen konsekvenser i form av delir.

Gjøvik kommune, dette er brannslokking, ikke langtidstenkning. Bevar Haugtun 2 c/d! La pasientene få ha det så godt som mulig, og det er på Haugtun 2 c/d! Ikke fordel de ansatte til Biri og ellers rundt i kommunen, de er gode hver for seg, men de er desidert best sammen!