Gjøvik kino anker krav om tilbakebetaling av koronakompensasjon

Gjøvik kino har sendt brev til Kulturrådet der de ber om at de får beholde pengene de først fikk tildelt.