Gjøvik kommune har i dag et samarbeid på flere internasjonale arenaer. Vi har våre vennskapsbyer, Gävle i Sverige, Rauma i Finland, Næstved i Danmark, Stoughton i Wisconsin, USA, Santo Domingo i Den dominikanske republikk og Krasnystaw i Polen. Vi i Gjøvik Senterparti anser dette som viktige impulser for utviklingen av kommunen, men dessverre har man ikke vært i stand til å gjøre dette arbeidet til mer enn noen høflighetsvisitter og sosialt fellesskap. Vi bør så definitivt trappe opp dette arbeidet.

Gjennom samarbeidet med våre nordiske vennskapsbyer har vi mer å hente, all den tid vi gjennom den nordiske felles historien, våre lange samarbeidstradisjoner og gjensidige velferdssamfunn som likner på hverandre. I et Europa hvor regionene igjen trer tydelig fram gir dette nye muligheter for nordisk samarbeid. Senterpartiet i Gjøvik er tilhenger av et sterkere nordisk samarbeid knyttet til våre felles interesser.

Et område vi bør løfte opp, er samarbeidet med EU-systemet. Selv om Senterpartiet fortsatt vil jobbe for at vi går ut av EØS-avtalen, bør vi likevel prøve å bruke det handlingsrommet som ligger der. Vi ser at EU stadig sterkere griper inn i våre lokalsamfunn, og EØS-avtalen har flyttet makt. Gjennom ulike EØS-programmer og prosjekter er det muligheter for norske kommuner å kunne få tilskudd og støtte til ulike programmer. For å kunne rettlede oss i denne jungelen, mener vi at Gjøvik kommune bør søke om medlemskap i Osloregionens Europakontor i Brussel. Her sitter de med relevant kompetanse som gjør det mulig for at også vi kan bruke programmene og søke om midler til prosjekter som er relevante for utvikling av kommunen.

Vi i Senterpartiet vil at Gjøvik kommune skal deltar som partner i internasjonale to- og flerparts lokale samarbeidsprosjekter. Gjennom en styrking av vårt samarbeid med våre vennskapsbyer, har vi større muligheter til å legge til rette for utveksling av både mennesker og ideer oss imellom. Særskilt er vi opptatt av utveksling av barn og ungdom, men også at bedrifter får deltatt i dette samarbeidet. Gjennom dette arbeidet skal også kommunen kunne være døråpner for vårt næringsliv slik at de kan nå ut i verden med sine ideer og produkter. Vi trenger derfor bedre verktøy enn i dag for å få dette inn i et godt spor, og ønsker å lage en strategi for vårt internasjonale samarbeid i årene som kommer.

Torvild Sveen

1.-kandidat, Gjøvik Senterparti