Gjøvik Høyre vil ha utbygging av ny fløy på Haugtun

En satsing på Haugtun omsorgssenter er viktig for å øke antall sykehjemsplasser i Gjøvik, mener Gjøvik Høyre.