Gå til sidens hovedinnhold

Gjøvik Hockey støtter samordnet arena- og arrangementsdrift – inkludert Fjellhallen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjøvik Hockey ser med spenning fram til at saken om samordnet arena- og arrangementsdrift skal behandles politisk den kommende uka. Vi registrerer med glede at rådmannens anbefalinger peker i en retning vi mener er positiv for idrettsaktiviteten i anleggene generelt, og for vår del Fjellhallen spesielt. Saken er godt utredet gjennom flere runder, og etter å ha lest saksdokumentene ser det ut til at flere aktører mener det er riktig å slå sammen driften av anlegg.

Oslo Economics, idrettsrådet, Byen Vår Gjøvik og rådmannen anbefaler alle dette. Gjøvik kommune ved eiendom, teknisk og idrettsavdeling er positive til rådmannens forslag og som brukere av hallen stiller vi oss i rekken av dem som støtter dette.

Som en svært aktiv bruker i Fjellhallen mener vi det utvilsomt vil være positivt for klubbens utvikling, både sportslig, økonomisk og organisatorisk at kommunen overtar driften av hallen. Sportslig mener vi, som blant annet idrettsrådet, at et kommunalt eierskap vil være bedre enn at et aksjeselskap eier anlegget.

Som flere kommenterer i sine innspill til saken er ikke kommersiell drift av anlegg forenlig med idrett. En ting er den direkte økonomiske siden av det, men i tillegg lider den sportslige siden idet idretten må vike for kommersielle arrangementer.

For å utvikle klubb og legge til rette for sunn aktivitet for barn, unge og voksne, er tilgang til anlegg avgjørende, og den tilgangen vil naturligvis begrenses av kommersielle hensyn. At kommunen da ønsker å ta over driften anser vi dermed som svært positivt.

Gjøvik Hockey har jobbet for like rammevilkår for idrettslagene som leier anlegg i Gjøvik kommune i flere år, og har opplevd at det er tatt flere skritt i riktig retning for å oppnå dette. Ved å samle all arenadrift i kommunal regi håper og tror vi dette vil bidra ytterligere til like rammevilkår for alle idrettslag i Gjøvik, uavhengig av hvor man leier.

Grepet med å samle arenadriften vil, slik Gjøvik Hockey ser det, være nok et løft for isidretten på Gjøvik. Vi har alle sett hvilke positive effekter kunstisen på Gjøvik stadion har hatt for aktiviteten der, og Gjøvik Hockey merker allerede større pågang av barn som vil begynne med organisert aktivitet. Da er det svært gledelig å se at rådmannens innstilling ivaretar både Fjellhallen som idrettsanlegg og brukerne av isen i Fjellhallen.

Les også

En kraftig tålmodighetsprøve

Som sagt er Gjøvik stadion sin kunstisflate et kjempetilbud, men da er det også viktig at det legges til rette for å drive med isidrett i organiserte forme, slik som ishockey i Fjellhallen som er kommunens og regionens eneste anlegg. Det er veldig gledelig å se at kommunen ønsker å ta grep som vil slå positivt ut for både eksisterende og framtidige medlemmer.

Gjøvik Hockey er overbevist om at Fjellhallen, som har et enormt potensial, vil komme svært positivt ut av en sterkere tilknytning til kommunen i det daglige. Vedlikeholdsbehovet til dette anlegget er stort, og med et godt samarbeid mellom kommunen og anleggets brukere er vi overbevist om at vi sammen kan løse dette på en god måte.

Ved et kommunalt driftet anlegg opplever mange i større grad et eierskap ved at det er allmennhetens anlegg, og dugnadstimer med for eksempel en malerkost for å ruste opp anlegget føles mer motiverende enn når det utføres for et aksjeselskap som selv burde benytte, eventuelt sørge for, ressurser til å ivareta disse oppgavene.

Gjøvik Hockey ser fram til å samarbeide med Gjøvik kommune rundt videre utvikling av Fjellhallen som idrettsanlegg. Som eksempel kan man se til Lillehammer hvor kommunen og ishockeyklubben har funnet gode løsninger for å utvikle Eidsiva Arena (Kristins hall), der hockeyklubben og deres medlemmer har lagt ned en betydelig innsats for å oppgradere sitt anlegg.

Denne innsatsen har resultert i at kommunen har fått et bedre idrettsanlegg for en billigere penge enn om de skulle kjøpt alle varer og tjenester til full pris. Dette har de fått til, da klubbens samarbeidspartnere har sett verdien av å bidra da det direkte påvirker klubben positivt. Om viljen hadde vært den samme dersom et AS hadde driftet anlegget er tvilsomt.

Gjøvik Hockey har ambisjoner for framtida, både på breddenivå og med klubbens A-lag. Hvor fantastisk hadde det ikke vært om vi kunne få eliteseriehockey i Fjellhallen en dag i framtida? Om kommunen overtar driften og idretten kommer i førersetet, er det fullt mulig. Det vil til og med være kommersielt positivt for både klubb, by og kommune, i tillegg til at det genererer arbeidsplasser.

Les også

Mens de rigget for Gjøvik Galla fikk de ansatte i Fjellhallen meldingen de ikke ønsket

Vi er overbevist om at det vil være enklere for alle parter å tenke mer langsiktig, noe som er nødvendig for å oppnå disse ambisjonene, dersom kommunen selv drifter anlegget, da oppnådd fortjeneste på diverse arrangement ikke vil være avgjørende eller sette unødvendige hindringer for å oppnå en god og bærekraftig drift av Fjellhallen.

Vi vil også understreke at Fjellhallen er og blir Gjøviks storstue og skal selvfølgelig benyttes til mange andre arrangement; store konserter, landslagsturneringer i hockey/håndball eller liknende. Men dette må vurderes opp mot ulempen for de daglige leietakerne og verdien for Gjøvik som by.

Slik vi leser saksframlegget og innspillene, virker det å være få negative konsekvenser for brukerne av anleggene ved å samle driften sammenlignet med de mange positive sidene. Herunder beregninger som anslår at det vil spare kommunen penger, som for eksempel kan brukes til vedlikehold av anlegg, noe som er positivt både for brukerne og for kommunen.

Vi ser også klare positive synergier av at man kan få en helhetlig plan for arrangementer og hvor de skal gjennomføres, noe som vil påvirke tilgjengeligheten til idrettsanlegg i en positiv retning.

Vi ser det er noen usikkerhetsmomenter på arrangementssiden, men håper og tror enigheten på anleggssiden resulterer i at dette vedtas nå.

Vi har blant annet vært i kontakt med Idrettsrådet v/Øystein Syversen og Byen Vår Gjøvik v/Einar Amlie Karlsen rundt saken og de bekrefter sine uttalelser gitt i saken og stiller seg positive til Kommunens overtakelse av anlegget.

Kommentarer til denne saken