Gjøvik helsestasjon på offensiven: Vil starte pappagruppe og flere andre gruppetilbud i nye lokaler

Gjøvik helsestasjon vil starte pappagruppe, familieveiledninggruppe, gruppe om forebygging av vold og overgrep og gruppe med fysioterapeut fra høsten.