Gjøvik har den laveste prisveksten på bolig i hele landet

Eiendom Norges regionsrapporter for tredje kvartal 2019 viser at det har vært en moderat utvikling i boligprisene i hele landet, men Gjøvik utmerker seg med landets laveste prisvekst.