Da jeg var ei lita, skjeløyd jente bosatt på Trønnsgrenda midt i Østerdalen, hadde reisa til øyespesialisten på Gjøvik ett høydepunkt. Ferjeturen fra Mengshol til Gjøvik. Å få stå ute på dekk og kjenne vinden utpå det store Innlandshavet ruske i luggen – åh, det var stas!

I dag er reiseveien fra Østerdalen til Gjøvik lenger enn det den var på 70-tallet. Mjøsa lager en stor omvei for dem som søker samarbeid og utvikling øst-vest midt i Innlandet. Det må vi gjøre noe med!

Tenk om det var bare 40 minutter mellom Elverum og Gjøvik?
En effektiv overfart mellom Hamar og Gjøvik vil bety uante muligheter for mer enn 200.000 innbyggere. Vi vil tiltrekke oss enda flere arbeidsplasser enn de 100.000 som er i dag. En forbindelse tvers over Mjøsa, vil bidra til at enda flere arbeidsplasser etableres fordi vi har kompetanse godt spredt i fylket vårt. Når reisetida forkortes, minsker avstanden mellom der vi bor og der vi jobber.

Hva vil vi ikke kunne skape med å knytte høgskolemiljøet og Forsvarets tilstedeværelse på Rena til Raufoss-miljøet? Tenk hva vi kan få til av ressursutnyttelse og felles kompetansebygging innen næringsmiddelproduksjon hvis Toro på Elverum og opphøgde potteter på Gjøvik knyttes tettere sammen? Og når reisen mellom NTNU på Gjøvik og AR/VR- og bioteknologi-miljøene på Hamar er kun 15 minutter, vil det garantert gi gull i grønne skogen. Effektiv overfart mellom Hamar og Gjøvik er viktig for utviklingen av HELE Innlandet!

Innlandet Arbeiderparti gikk til valg på 10 løfter. Utslippsfri ferje mellom Hamar og Gjøvik var ett. Før jul fikk vi fylkestinget i Innlandet med oss på å starte arbeidet med å få den på plass.

På ei ferje over Mjøsa kan det skje så mye rart. Har vi erfart. Kanskje blir vi ratt innlendinger hele bunten når Mjøsa forener oss med utslippsfri ferjefart.