I dag er det vanskelig å se for seg et Gjøvik sentrum uten småbarna som løper sikksakk i vannsprutfontenene og ungdommene som ruller rundt i skateparken. Skateparken og utvidelsen av den er av de mest vellykkede grepene som er gjort for å skape synlig liv også utenom ordinære åpningstider i Gjøvik bysentrum de siste tiårene. Investeringen tilbyr aktivitet – og gir energi, trivsel og attraktivitet.

All graveaktivteten i bygatene har vært en stående spøk i flere år. Men gravingen betyr selvfølgelig at noe skjer. Byggeaktiviteten har vært stor. Flere bygårder har gjenoppstått som moderne, fortettede boligblokker, og gitt husrom for flere som vil og har råd til å bo sentrumsnært og bidra til å holde liv i de urbane tilbudene.

Mange mener mye om de nyrestaurerte miljøgatene, men helt sikkert er at det var behov for oppgradering av rørene og infrastrukturen under bakken. De ferdige gatene ser moderne ut og det kan da ikke være feil å tilrettelegge for syklende og myke trafikanter.

I disse dager rives kornsiloen. Det betyr at planene om Farverikvartalet endelig har manøvrert seg gjennom to tiår med planverk og omregulering og veiomlegging og nær sagt alle tenkelige prøvelser. Dette blir et spennende tilskudd til sentrumskjernen, og en ny front mot byens hjerte; Hunnselva og Gjøvik gård.

Nytt kulturhus er under planlegging, Nytorvet skal bli boligpark, Skattumstomta kan bli både hotell og studentleiligheter, Gjøvikstranda skal bli byens nye, aktivitetsfyllte strandområde, Hovdetoppen er gjenåpnet, Campus Kallerud koker av planer, byen vokser sørover mot Bondelia, og i en ikke tidfestet tidshorisont ligger muligheten til å få rv4 ut av sentrum og dermed åpne byen bedre mot Mjøsa.

Industribyen Gjøvik gjennomgår et hamskifte, og det skjer fort. Da er det viktig at politikerne har sørget for at kommunen har gode, langsiktige planer for utviklingen. En begrunnet ambisjon og et mål å styre mot. Hvordan skal det framtidige Gjøvik bli og se ut? Det må politikken, og ikke pengene bestemme. Torsdagens byutviklingskonferansen skal gi en årlig dose ny inspirasjon, men de virkelig lange linjene for framtidas Gjøvik må ligge fast.