Gå til sidens hovedinnhold

Gjøvik får flere millioner ekstra til håndtering av pandemien

Statsforvalteren i Innlandet deler ut 50 millioner til kommunene som har størst utgifter i forbindelse med pndemien.

Kommunene i Innlandet har samlet mottatt 303 millioner kroner i ekstra rammetilskudd så langt i år. Midlene skal dekke kommunenes merutgifter ved å håndtere pandemien. Nå fordeler statsforvalteren 50 millioner kroner til de kommunene som har vært hardest rammet.

Gjøvik er blant kommunene som får aller mest penger i denne omgang. Kommunen er tilgodesett fire millioner kroner, kun slått av Hamar som kan vente seg fem millioner på konto.

På statsforvalterens nettsider heter det at mange kommuner i Innlandet har hatt et høyt smittetrykk denne våren. For å kompensere de hardest rammede kommunene er det smittetrykket så langt i år som er lagt til grunn for fordeling. I tillegg er kommuner som er regionsentre tillagt særskilt vekt. Dette begrunnes i at kommuner som er regionsentre har en merbelastning i håndteringen av pandemien utover økningen i innbyggertilskuddet.

Slik er statsforvalterens fordeling av midlene:

Gjøvik4.000.000 kroner
Østre Toten

1.000.000 kroner

Vestre Toten

1.000.000 kroner

Nord-Aurdal

1.000.000 kroner

Vestre Slidre

1.500.000 kroner

Øystre Slidre

1.000.000 kroner

Nordre Land0 kroner
Søndre Land0 kroner
Vang0 kroner
Etnedal0 kroner

Kommentarer til denne saken