Gjøvik får 65.000 til flomsikring – Hamar får over to millioner

Fylkesmannen i Innlandet har delt ut 15 millioner i støtte til strakstiltak mot flom, men midlene er ikke likt fordelt.