– I år vil TV-aksjonen, som alt annet, bli påvirket av den globale pandemien vi står oppi. Derfor har det blitt besluttet at aksjonen i år skal være helt digital, og det skal ikke komme bøssebærere rundt på døren. TV-aksjonen er likevel helt avhengig av de frivillige, og i år trenger vi digitale bøssebærere, sier leder Even Kyseth i TV–aksjonskomiteen i Gjøvik.

Pengene som kommer inn i år, vil gå til WWF Verdens naturfond og arbeidet for å bekjempe plast i havet. Med konkrete tiltak i fire land i Sørøst-Asia, skal aksjonen gi 900.000 mennesker tilgang til nye og forbedrede avfallssystemer.

Kyseth opplyser at å være digital bøssebærer innebærer å melde seg på via www.blimed.no og å jobbe for at venner og bekjente dit en slant.

– Du kan bruke nettverk gjennom sosiale medier, SMS, e-post eller andre kanaler. Gode tips og råd vil bli formidlet til den enkelte bøssebærer. Med andre ord kan du være bøssebærer fra sofaen din, sier Kysteh.

Det vil være mulig å gi kontanter i Gjøvik. og det vil bli satt ut bøsser på CC, Gjøvik rådhuset, Coop i Snertingdal og Coop

Extra på Biri.

– Kommunelegen har godkjent dette og bøssene blir satt ut mandag 12.oktober. sier Kyseth.