Smestad i Oslo ligger sånn cirka midt mellom Ullevål og Rikshospitalet. Altså et greit utgangspunkt for å vurdere pendler- og arbeidsveiene til og fra sykehusene. En passerstrek et par mil ut fra Smestad, favner Stor-Oslo. De som arbeider på de to sykehusene bor i Stor-Oslo, og noen enda lenger ut. De pendler hver dag i landets mest trafikkerte område. Det går åpenbart greit.

Mjøsbrua ligger sånn cirka midt mellom de tre Mjøsbyene og igjen sånn cirka et par mil eller 20 minutter til hver av dem – og etter hvert med svært gode veier, relativt liten trafikk og gode pendlerforhold. Det er sannsynlig at de som skal arbeide på det nye sykehuset, vil synes at det er utmerket å kunne velge likeverdig mellom de tre byene når det kommer til avstander. Og de vil trolig oppfatte avstandene som uproblematiske – som fra Smestad til Sinsen i rushet.

Sykehusene tiltrekker seg høyt utdannende mennesker. Og høyt utdannende mennesker tiltrekkes ofte av hverandre.

På Gjøvik er Innlandets eneste universitet, og ikke hvilke som helst universitet, men Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet. Selveste NTNU. Det er temmelig sannsynlig at i mange av familiene, der den ene arbeider ved sykehuset, så vil kanskje den andre ha sitt virke ved NTNU. Og minst like attraktivt er at et av landets mest spennende, teknologidrevne og også største industrimiljøer ligger på Raufoss og i Gjøvik-området. Her er alt fra Outer Space og Cyber Space til Subsea – og det meste av det som befinner seg mellom disse ytterpunktene. Og videre er Gjøvik musikkbyen framfor noen – i hvert fall inntil lenshøvdingen Einar Busterud ikke har bestemt seg for noe annet.

Andre søkere til stillinger ved sykehuset kan ha særlig interesse for kultur generelt. Da er Lillehammer attraktivt sammen med alpinområder og nærhet til dal og fjell. Og så kan det være at noen har spesiell forkjærlighet for kostbare stupetårn, ishockey – eller middelalderruiner. Da er Hamar stedet.

Med en plassering i rimelig avstand fra de tre byene, øker mulighetene og attraksjonsverdien for å tiltrekke seg høyt utdannede fagfolk. Ekspertgruppen som har kommet til at Hamar alene har alle de nevnte kvalitetene, og at denne ene byen alene vil oppveie for alt det de andre representerer, må ha vært på en solid rangel et sted høyt til værs på Brumunddal før de konkluderte. Der oppe i høyden er det godt klima for overtalelse.

Nøkternt og objektivt vurdert er Gjøvik-regionen Innlandets mest attraktive by og -område for den aktuelle målgruppen. Ingen over, ingen ved siden. Den konsulenten skal være god som greier å argumentere med troverdighet for noe annet. Mot rakettforskere må selv B-gjengen (Busterud og Buchard) gi tapt.

Men okke som, til slutt er det nok de to som smiler bredest. Hva er vel høyteknologi mot steinalderen? Noen naturlover er mer hugget i stein enn andre – spesielt her på Innlandet.