– Gjøvik er avhengig av at private leier ut til studenter

Erlend Gjølme i Gjøvik Høyre mener Gjøvik heller bør takke private utleiere enn å snakke dem ned.

Erlend Gjølme i Gjøvik Høyre mener Gjøvik heller bør takke private utleiere enn å snakke dem ned. Foto:

– Gjøvik er avhengig av de private huseiere for å ha nok boliger som universitetsby, sier Erlend Gjølme i Gjøvik Høyre.

DEL

Gjøvik har en dekningsgrad på 14 prosent på studentboliger. Det fører til et stort boligpress blant studenter og mange må derfor gå til det private markedet.

Drifts- og vedlikeholdsleder Arne Mo i SiT Gjøvik sa til OA i forrige uke at de nå har cirka 400 søknader på venteliste til bolig.

Det økte boligpresset fører til flere useriøse aktører, mener han.

Flest seriøse

Gjølme (H) ser ingen grunn til å snakke ned boligtilbudet i Gjøvik.

– De aller fleste private som leier ut hybler og leiligheter er seriøse utleiere som ønsker det beste for studentene. Prisnivået på Gjøvik er nærmere halvparten av Oslo, og i motsetning til andre byer har Gjøvik ingen boligkrise rett før studiestart. Dette kan vi i hovedsak takke de private utleierne for, sier Gjølme.

– Det er lett å oppfatte at SIT drar alle utleiere over en kam. Når studentsamskipnaden bruker uttrykk som useriøse aktører og sier at det leies ut «alt fra stabbur og garasjer» er det useriøst og skuffende fra en stor aktør. Etter etableringen av NTNU har andelen studentboliger som leies ut gjennom SIT falt, og er nå på kun 14 prosent. Det betyr at over 8 av 10 studenter leier i det private markedet, fortsetter politikeren.

Privat utbygging viktig

Gjølme mener at leiemarkedet i Gjøvik er en god miks av leiligheter i privatboliger, private prosjekter og boliger fra studentsamskipnaden.

– Syljuåasen AS sitt prosjekt Studenten i Marcus Thranes gate er et eksempel på en privat utbygger som har gjort det største løftet for studentboliger på Gjøvik på flere år, sier Gjølme.

Også på Campus og i sentrum er det planer om privat utbygging.

– Gjøvik kan i løpet av få år få over 400 nye studentboliger i privat regi som har god standard og til akseptabel pris. Dette viser at Gjøvik er helt avhengig av flere enn SIT.

Ønsker nybygg fra SIT

Framfor å henge over private utleiere burde SIT verdsette det private bidraget på Gjøvik, mener Erlend Gjølme.

– SIT har enda ikke satt i gang bygging av sine planlagte boliger i Røverdalen, påpeker Gjølme.

Han mener dette haster.

– Høyre vil prioritere arbeidet med studentboliger, både for SIT og for private utbyggere. Ved raskere saksbehandling, lavere gebyrer og mindre eiendomsskatt vil det være rimeligere og enklere å bygge ut nye prosjekter, og studentene kan få leie til lavere pris, avslutter Høyres Erlend Gjølme.

Artikkeltags