Gjøvik en by for fremtiden

– Det som først og fremst skaper grunnlag for liv og røre i et bysentrum, er mennesker, skriver Anne Bjertnæs.

– Det som først og fremst skaper grunnlag for liv og røre i et bysentrum, er mennesker, skriver Anne Bjertnæs. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Byen vår skal utvikle seg for fremtiden. Her skal det være godt å bo for liten og for stor. Det skal være godt å drive næring og kultur og det skal være lett og komme seg til og rundt i byen. I en tid med store muligheter for Gjøvik i et samspill mellom NTNU, næringsliv, kommune og andre er det viktig at vi i takt med endrede behov utvikler byen vår på en slik måte at mennesker velger å flytte til Gjøvik, bosette seg her, etablere næringsvirksomhet og arbeidsplasser her.
Gjøvik Høyre har derfor lagt frem sin 20 punktsprogram for en bedre by- og næringsutvikling.
Her sier vi et klart JA til utbygging av Hovdetoppen med varierte formål, økt aktivitet og tilgjengelighet for publikum. Vi sier et klart JA til utbygging av Huntonstranda med mål om variert bebyggelse og aktivitet. Høyre vil ha løsninger som sikrer god tilgang til Mjøsa og aktivitet i strandsona og vi sier et klart JA til nytt kulturhus. Med disse utbyggingene i tillegg til det vedtatte Farverikvartalet mener vi å bygge en by med gode bomiljøer og muligheter for å flotte nye arenaer for kultur og opplevelse.

En god by må ha gode kommunikasjonsforbindelser. RV 4, FV 33 og Gjøvikbanen er helt avgjørende for oss. Gjøvik Høyre vil jobbe for fortgang i utbedring av disse. Ikke minst er vi opptatt av å få en løsning på RV 4 som ikke bare sikrer bedre tilgjengelighet og fremkommelighet, men også sikrer et bedre bomiljø og lettere tilgang til utviklingsmulighetene til Mjøsa ved å få lagt vegen i tunnel under byen.

For å sikre tilgjengeligheten er vi også opptatt av å tilrettelegge for gode parkeringsløsninger med en rimelig parkeringsavgift på en slik måte at det også bidrar til gode uterom for opplevelse i bykjernen. Det kommunale vegnettet må rustes opp i et raskere tempo enn vi har i dag. Med god fremkommelighet for myke trafikanter og et utbedret kollektivtilbud vil det bli enklere å komme seg til Gjøvik for å benytte byens tilbud.

Gjøvik Høyre er også opptatt av å ivareta og utvikle trehusbebyggelsen i sentrum med Gamletorvet som et prioritert område. Identitet, sjel, kultur og historie skal sikres også for fremtidens generasjoner i Gjøvik. I en sentrumsplan vi lenge har etterlyst mener vi slike prioriteringer må komme tydelig til uttrykk for å skape forutsigbarhet for fremtidig utvikling.

Det som først og fremst skaper grunnlag for liv og røre i et bysentrum er mennesker. Mennesker i alle aldre. Vi vil derfor gjøre det lettere å bygge om dagens tomme kontorlokaler i sentrum til boligenheter. Med flere varierte boliger i sentrum kan vi tiltrekke oss flere mennesker i ulike livsfaser. Det er plass til mer fortetting uten at det går på bekostning av en grøntstruktur i byen eller bomiljø. Det vil skape grunnlag for økt handel og flere kulturopplevelser. For å binde byens handelsstorstue CC tettere til øvrig sentrum ønsker vi derfor å utvikle Strandgata med mer tilgjengelige fasader og arealer enn vi har i dag. Sammen med å legge til rette for mer konserter, byarrangementer og festivaler i sentrum mener vi det er grunnlag for gode opplevelser i fellesrommene i byen.
Så er det helt avgjørende at vi får gjort strandsona vår mer tilgjengelig for befolkningen vår. Nå må vi ferdigstille en strandsoneplan slik at vi vedre kan knytte byen til Mjøsa. Gjøvik trenger en bystrand hvor det er lett å komme til og livet kan nytes utendørs på fine sommerdager. Hvor det er arealer med ulike formål slik at vi kan skape aktivitet og rom for gode opplevelser tett på Mjøsa.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken