Gjøvik by har gjennomgått en transformasjon på få år. Moderne leilighetsprosjekter har overtatt for eldre bebyggelse, og eiendomsutviklere har funnet flere ledige lommer å utnytte. Også tomme lokaler får nytt liv, som gamle Garver'n og Telegrafen, der det nå igjen er lys i vinduene og folk inn og ut fra tidlig morgen til sen kveld.

Mens studentsamskipnaden selv fortsatt ikke har fått på plass etterspurt utvidelse av sine sentrumsnære botilbud, har private utviklere invitert studentene inn i bykjernen med hybler i Studenten og Studinen. Snart står den nye blokka i Skolevegen ferdig, og til slutt kommer også hybelblokkene i Røverdalen som forhåpentlig vil binde sentrum og Campus Kallerud enda tettere sammen.

Sentrum trenger pulsen og etterspørselen som forhåpentlig skapes av unge innbyggere. Det er nok av leilighetsprosjekter som retter seg mot besteforeldregenerasjonen. De er selvsagt en mer ressurssterk og stadig sprekere gruppe, som bidrar sterkt til omsetning og besøk i tilbud og arrangementer som et bysentrum må ha.

Nær 820 nye boenheter er under prosjektering og realisering i Gjøvik. Kornsiloen er allerede revet og på Nytorvet er arbeiderne i gang med å grave seg gjennom betongdekket. På stasjonsområdet begynner første trinn av det som kan bli en massiv utbygging å nærme seg avduking. Området rundt Panparken har på egenhånd pekt seg ut som byens nye hjerte, mens Farverikvartalet nå etter tiårs venting er under realisering, og kan bety vitalisering også av Gågata.

Denne fortettingen krever at Gjøvik kommune legger til rette for at sentrum blir mer by. Det vil bli stilt høye forventninger til hva et nytt kulturhus kan og må være, som et treffpunkt med innhold for flere generasjoner. Ikke minst vil det ha betydning for bolysten, hva kommunen sammen med partnere klarer å legge til rette for i strandsona og på områdene som blir tilgjengelige da Hunton flytter flislageret.

Nærheten til Mjøsa er en delvis uutnyttet fordel Gjøvik by har i dag. Når rv4 også i en ikke alt for fjern framtid legges utenom sentrum, åpner det helt nye muligheter for en industriby i et hamskifte.