Norge er et av verdens beste land å bo i, og mye av den æren kan vi gi til vår lange tradisjon med sterke fagforeninger som har stått på riktig side av historien med rettferdighet som sitt fremste mål. Sterke fagforeninger er definitivt den beste vaktbikkja folk flest kan investere i, og nå ser det ut til at vaktbikkja må glefse til igjen på vegne av arbeidsfolk.

Noe av det første regjeringen til Erna Solberg gjorde var å fjerne feriepenger for dem som får dagpenger. Dette vedtaket ble fattet i 2014, og ble gjeldende fra 2015. Det vil si at alle arbeidsledige og permitterte ikke får opptjent grunnlag for feriepenger når de mottar dagpenger. Nå er vi på historiske 400.000 arbeidsledige. Dette er folk som har bidratt til å holde hjula i gang med skatteinntekter, eksport av varer og finansiert velferden vi alle har behov for. Disse som har gjort sin plikt, kan altså ikke kreve sin rett. Høyre-regjeringen mener dette kuttet til arbeidsfolk vil spare staten, men samtidig har det blitt gitt 144 milliarder kroner i skattelette til de aller rikeste i landet. Dette er urettferdig og usosial politikk de burde rette opp i fortest mulig!

Dagpenger i seg selv er krevende da arbeidsfolk havner på et inntektsnivå som er lavere enn normalt lønnsnivå. Så skal de i tillegg få dobbeltstraff med mindre feriepenger. Dessverre er det slik at denne debatten blusser opp igjen nå fordi arbeidsledigheten har blitt så stor. Men sannheten er jo at dette har vært en realitet lenge og det er mange som har kjent dette på kroppen over en lang tid allerede.

I 2015 var det Fremskrittspartiets Robert Eriksson, mannen som fikk en rekordstor politisk streik mot seg av den norske fagbevegelsen, som i sin tid mente det var helt på sin plass at arbeidsledige ikke skal ha feriepenger på samme måte som yrkesaktive. Nå bekreftes dette utrolig nok altså av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre. Hvis vi nå skal snakke om dugnadsånd, samhold og fellesskap i krisetider, burde dette være noe av det første Høyre erkjenner at de tok feil i, og tar en fjellvettregel og snur i denne saken. Det ville det stått respekt av!

Jeg er glad for at Arbeiderpartiet på Stortinget ber regjeringen gjeninnføre feriepenger for dagpenger. Har folk gjort plikta si og over natta fått livet snudd på hodet, ja da skal de jaggu få sin rett i andre anden.

Det kalles sunn fornuft!