Gjermundshaug Bane skal utføre arbeider ved stasjonene på Gjøvikbanen

Kontrakten sysselsetter 7–8 personer i to år, opplyser Gjermundshaug Gruppen.