Gjentatt kjøring uten førerkort – 63 dagers fengsel

Hadelending i 20-årene er dømt til to måneder i fengsel for gjentatte brudd på vegtrafikkloven.