Gir 200 millioner til kulturen – åtte av dem til Innlandet

BUDSJETTFORSLAG:  Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har foreslått å gi åtte millioner kroner ekstra til museer, musikk og scenekunst i Innlandet neste år.

BUDSJETTFORSLAG: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har foreslått å gi åtte millioner kroner ekstra til museer, musikk og scenekunst i Innlandet neste år. Foto:

I hele landet skal museer, musikk og scenekunst får 200 millioner ekstra neste år. Åtte millioner av dette til Innlandet.

DEL

Det er et forslag fra Regjeringa til neste års statsbudsjett. Det kommer fram i en pressemelding i helgen.

– Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2021 i bruke av covid-19 midler til å øke tilskuddene til museum og musikk- og scenekunstinstitusjonene med til sammen 200 millioner kroner for første halvår 2021. Målet er å stimulere til aktivitet, og å sikre at de ansatte ved institusjonene kan være i arbeid og aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja fra Venstre, ifølge pressemeldingen.

For Innlandet utgjør dette vel 8 millioner kroner, fordelt på 4 mill. kr til institusjoner i gamle Oppland og det samme til aktører i gamle Hedmark fylke.

Komme over kneika

– Jeg er glad for at kultursektoren får økte frie midler til å sørge for aktivitet og bedre betingelser for å holde sine ansatte i arbeid. Mange i denne sektoren er deltidsansatte og mange er avhengig av billettinntekter. Med covid-19 har mange arrangementer blitt avlyst og inntektene har sviktet. Dette er midler som kommer godt med for å «komme over kneika», sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V).

– Disse institusjonene er viktige for hele Kultur-Norge og tilskuddene vil bidra til å gi publikum over hele landet et stabilt kulturtilbud i en vanskelig tid, sier Raja.

Fordelingen

140 millioner kroner skal gå til institusjoner på musikk og scenekunstområdet, og 60 millioner til musene.

Innlandet


Teater Innlandet

750

Ringsakeroperaen

370

Lillehammer Museum

3 420

Anno museum

2 890

Valdresmusea

270

Mjøsmuseet

120

Randsfjordmuseet

110

Gudbrandsdalsmusea

95

Sum – Innlandet

8 025

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet. Hjelp oss å være overalt!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken