Det er et forslag fra Regjeringa til neste års statsbudsjett. Det kommer fram i en pressemelding i helgen.

– Regjeringa foreslår i statsbudsjettet for 2021 i bruke av covid-19 midler til å øke tilskuddene til museum og musikk- og scenekunstinstitusjonene med til sammen 200 millioner kroner for første halvår 2021. Målet er å stimulere til aktivitet, og å sikre at de ansatte ved institusjonene kan være i arbeid og aktivitet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja fra Venstre, ifølge pressemeldingen.

For Innlandet utgjør dette vel 8 millioner kroner, fordelt på 4 mill. kr til institusjoner i gamle Oppland og det samme til aktører i gamle Hedmark fylke.

Komme over kneika

– Jeg er glad for at kultursektoren får økte frie midler til å sørge for aktivitet og bedre betingelser for å holde sine ansatte i arbeid. Mange i denne sektoren er deltidsansatte og mange er avhengig av billettinntekter. Med covid-19 har mange arrangementer blitt avlyst og inntektene har sviktet. Dette er midler som kommer godt med for å «komme over kneika», sier stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V).

– Disse institusjonene er viktige for hele Kultur-Norge og tilskuddene vil bidra til å gi publikum over hele landet et stabilt kulturtilbud i en vanskelig tid, sier Raja.

Fordelingen

140 millioner kroner skal gå til institusjoner på musikk og scenekunstområdet, og 60 millioner til musene.

Innlandet


Teater Innlandet

750

Ringsakeroperaen

370

Lillehammer Museum

3 420

Anno museum

2 890

Valdresmusea

270

Mjøsmuseet

120

Randsfjordmuseet

110

Gudbrandsdalsmusea

95

Sum – Innlandet

8 025