Først en takk til Kjell Borglund for hans innlegg i OA den 1. juni angående Gimle kjøkken og vask. Vi i Gimles Venner støtter dette synet. Vi trodde at ordningen med kjøkken på institusjonen var sjølsagt. Regjeringen har jo også gått inn for dette. Vi tviler på om besparelsene som er nevnt i rådmannens innstilling er fullstendige. Vi stiller oss meget skeptiske til nedskjæringene av sykehjemsplasser som nylig ble foretatt på Gimle.

Det er vanskelig å forestille seg at svaret på den kommende eldrebølgen er å kutte ned på antall sykehjemsplasser. Flere innlegg i OA den siste tiden, tydeliggjør dette. Dessverre ser det ikke ut til at ledelsen i omsorgstjenesten vil ta hensyn til disse fakta. En annen side av denne saken er situasjonen til de ansatte. Denne blir sjelden nevnt i forbindelse med slik omorganisering. Vi savner en uttalelse fra tillitsperson (de ansatte).

Vi mistenker at enkelte ledere har gitt sine ansatte munnkurv. Dette er dårlig personellbehandling. Ytringsfrihet og åpenhet er viktige faktorer for å skape tillit og respekt for hverandre. Et godt arbeidsmiljø er avhengig av disse faktorene.

Gimles Venner vil takke alle som arbeider på Gimle for oppofrende og helhjertet innsats. De har et krevende yrke og fortjener all den støtte vi kan gi dem.