Gavesjekk til Fontenehuset

SJEKK: Torsdag sist uke mottok daglig leder Kirsti Østhagen og kollega Wenche Gullberg en sjekk på 20.000 kroner på vegne av Fontenehuset.

SJEKK: Torsdag sist uke mottok daglig leder Kirsti Østhagen og kollega Wenche Gullberg en sjekk på 20.000 kroner på vegne av Fontenehuset. Foto:

Av
DEL

MeningerTorsdag sist uke mottok daglig leder Kirsti Østhagen og kollega Wenche Gullberg en sjekk på 20.000 kroner på vegne av Fontenehuset Gjøvik under høytidelig overrekkelse i Odd Fellow sine lokaler. De var invitert til kveldsmøte i Odd Fellow loge nr. 99 Petrus Beyer der de begge fortalte om hva Fontenehuset står for og hvilket arbeid som blir utført av brukerne. 1. februar 2018 ble tidligere pasienthotellet eller Kløverhotellet overdratt Fontenehuset for å ivareta deres behandlingsmodell for personer med psykiske helseutfordringer.

Ideen med å la tidligere pasienter med eller uten psykiske diagnoser fungere innenfor et arbeids fellesskap er hentet fra New York anno 1948. Mennesker som av en eller annen grunn har mistet sitt nettverk som følge av sykdomsperioder vil kunne benytte Fontenehuset til å bygge opp mestringsfølelsen i et inkluderende miljø. Fontenehuset på Gjøvik har 52 medlemmer og er på mange måter brukerstyrt gjennom møtevirksomhet to ganger hver dag. Alle har hatt psykiske utfordringer i lange perioder og kanskje møtt nederlag vis a vis arbeidslivet. Fontenehuset opererer med et såkalt fritidsprogram som gjelder under høytider og for sosialt samvær. Videre fungerer det som støtte til personlig utfordringer gjennom at deltakere får tildelt arbeidsoppgaver med å drive et hus.

Resultatene av å ha Fontenehuset Gjøvik er ganske oppsiktsvekkende. 93 prosent av brukerne får en bedre psykisk helse, 63 prosent får et redusert behov for helsetjenester, 60 prosent får et redusert behov for innleggelse og 80 prosent gir uttrykk for en større selvtillit. I samarbeid med NAV søker man å oppnå midlertidig lønnet arbeid for de 70 prosent av brukergruppen som ønsker det. Det snakkes om å trene arbeidsmuskelen på Fontenehuset for de som er ekskludert fra arbeidslivet. Det gjelder ikke minst «Ung på Huset», de som faller ut av skolen i aldersgruppen 18-25 år.

I begynnelsen er Fontenehuset blitt finansiert av Staten gjennom Helsedirektoratet. Etter hvert vil kommunen ta over utgiftsposten på 3,5 millioner i året med tre ansatte. Fra salen ble det stilt spørsmål om hva det alternativt ville ha kostet samfunnet dersom Fontenehuset Gjøvik ikke var blitt opprettet. Det ble ikke gitt noe tallsvar, men mye taler for at de menneskelige lidelsene ville vært betydelig større uten Fontenehusets eksistens.

Odd Fellow er på mange måter tuftet på de samme verdiene som Fontenehuset har. De etiske verdiene som bygger på utvikling av den enkelte person er til stede i Odd Fellow og i Fontenehuset. Felleskap er rammen rundt og kjernen ligger i det være medmenneske. Odd Fellow bygger på de tre kjedledd: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. I Fontenehuset ligger verdien i følgende utsagn: «HØRT – MØTT – SETT». Verdiene smelter sammen i det å være noe for andre mennesker gjennom aktiv deltakelse. Slik går verden fremover.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags