Gå til sidens hovedinnhold

Gavepakke?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I min rolle som kommunedirektør har jeg forsøkt å holde en viss distanse til enkeltaktørers utspill i sykehussaken. Dessverre ser jeg meg nødt til å kommentere det, når Ove Talsnes, Styremedlem i Sykehuset Innlandet HF, i HA nærmest fremstiller midlene til storsykehus som «gratis» penger til Innlandet.

Med betydelig autoritet og tyngde uttaler overlege og styremedlem Ove Talsnes seg om det han mener trumfer alt i debatten om framtidig sykehusstruktur. Med faglig bakgrunn som overlege i 21 år og som medlem av sykehusstyret i 12 år, er han en sterk talsperson for den mest omfattende sentralisering av sykehusstrukturen i ett fylke gjennom mange år. Jeg går ut fra at både Talsnes og de øvrige styremedlemmene, både i Sykehuset Innlandet HF og i Helse Sør-Øst RHF, er kjent med stortingsvedtaket om Nasjonal helse- og sykehusplan, der det blant annet heter: Det skal fortsatt være en desentralisert og differensiert sykehusstruktur i Norge. En ryggrad av akuttsykehus er nødvendig for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp. Funksjoner skal samles når det er nødvendig av hensyn til kvalitet, men samtidig desentraliseres når det er mulig, for å gi et bredest mulig tilbud med god kvalitet i nærmiljøet.

For oss virker det som om sykehusstyret gjennom sine tidligere vedtak har snudd på dette budskapet, ved å legge opp til mest mulig sentralisering der det er mulig og en desentralisering der man må av hensyn til overordnede politiske signaler.

Det vil være interessant om Talsnes kan bekrefte sin påstand om at Staten vil bevilge ni milliarder kroner til et nytt Mjøssykehus.

Så vidt jeg forstår det skal 70 prosent av byggesummen finansieres med et låneopptak som Sykehuset Innlandet HF skal nedbetale og betale renter av i 30 år. Dette utgjør 180 millioner kroner i avdrag hvert år, i tillegg kommer renter. Før låneopptaket kan skje, må Sykehuset Innlandet HF selv skaffe 30 prosent av byggesummen gjennom blant annet omstruktureringer og innsparinger.

Renter og avdrag skal finansieres blant annet ved å effektivisere innen klinisk personell, somatikk med mer, som samlet skal utgjøre 375 millioner kroner per år.

I tillegg til å investere i det nye Mjøssykehuset er det også behov for å oppgradere akuttsykehuset på Lillehammer med 1,9 milliarder kroner, ifølge rapporten Konkretisering av bygg, lokalisering og bærekraft ved Sykehuset Innlandet HF. Dette skal også finansieres ved å effektivisere løpende drift.

Er dette en gavepakke til Innlandet? Eller kan dette også bli en «seigpining» av «ny» struktur i Sykehuset Innlandet HF for stadig å måtte jage kostnader for å betale renter og avdrag.

Kommentarer til denne saken