Idrett er så mye mer enn sportslige prestasjoner. I bunnen ligger et rammeverk av rutiner, ofte innenfor et fellesskap og en sosial arena som gir jevnlig påfyll av endorfiner og mestring. Dette utgjør for mange et fundament å stå trygt på gjennom ungdommen. Og viser seg også virkningsfullt når grunnmuren må gjenoppbygges senere i livet.

I fjor hadde 29 fotballklubber egne gatelag. Et aktivitetstilbud til mennesker som strever med rusproblematikk. To dager i uka hentes spillerne på Raufoss fotballs gatelag til formiddagstreninger. Treningsutstyret ligger klart og venter på dem i garderoben, og etter aktiviteten spiser de felles lunsj. Kenneth Karlsen forteller i OA om hvordan han har fått et bedre liv etter rehabilitering ved Blå Kors på Eina, og at gatelaget er en viktig del av veien til en ny, rusfri hverdag. I dag har den tidligere habile fotballspilleren flyttet til Raufoss og er trener for yngres i klubben.

Forrige år deltok 1171 spillere på tilbudet om gatelagsfotball. Av disse startet 240 samme år i nye jobber, arbeidstreningsprosjekter – eller utdanning, ifølge Fotballstiftelsen, som organiserer lagene. En studie ved Universitetet i Sørøst-Norge underbygger at gatelagene fungerer godt for mange deltakere, og gir både håp, ny verdighet og selvrespekt. Dette til forskjell fra beskrivelser av hvordan velferdsstatens tjenester og byråkrati kan ha en lei tendens til å bidra til stigmatisering, fremmedgjøring og fravær av verdighet.

Men selv om gatelagene får så gode skussmål, ble de 18 millionene til Fotballstiftelsen strøket som egen post i statsbudsjettet i år, og overført til søknadsbaserte ordninger. I beste fall fjerner det bare mulighetene for langsiktig og utviklende planlegging. I verste fall raserer det hele tilbudet, som også i stor grad støtter seg på avtaler med kommuner og NAV.

Det står ikke vellykkede nyskapninger i kø for de som sitter fast i skjæringspunktet mellom rus og psykiatri. Derfor bør regjeringen snarest komme tilbake med en løsning som sikrer videre satsing og oppmuntring til en stabil modell for gatelagene.