Gatebarnas Far hedret frivillige

Hver uke reiser de rundt og henter mat til trengende i Gjøvik. Nå fikk de selv en påskjønnelse.