Kulturskole: i Christians amts husmorskole ble i 1908 satt opp på den gamle kirketuften etter Hunn annekskirke som i 1822 ble flyttet til ny tomt ovenfor tunet på Hunn. Bygningen brukes i dag av Gjøvik Kunst- og Kulturskole.

Gården Hunn i Vardal

Hunn ligger høyt og fritt med god utsikt over Mjøsa og landskapet på østsiden.
Av
Publisert