Valget er over. Det blir regjeringsskifte. Nå skal store forventninger innfris. Også fra Innlandet. Ikke minst fra gamle Oppland. For nå skal «hele landet tas i bruk».

I dagene, ukene og årene framover vil partiprogram, løfter og uttalelser hentes fram for å minne den nye posisjonen, hvordan den nå enn blir seende ut, om at bordet fanger. Det er ikke rent lite som er lovet. Foreløpig har partiledelsen naturlig nok ikke fått på plass mer enn de første møtedatoene for regjeringsforhandlinger. Men vi minner så gjerne allerede nå om den mangeårige mangelen på statsråder og regjeringsaktører med bakgrunn fra så vel valgkretsen som Vestoppland.

Den seneste statsråden fra Oppland var Rigmor Aasrud i Stoltenberg-regjeringen. Foran henne hadde det gamle fylket kun hatt fire representanter i landets regjeringer. Vestoppland senest med Ole Knapp fra Gjøvik som fikk tre år som industriminister i Gro Harlem Brundtlands tredje regjering på starten av 1990-tallet.

Arbeiderpartiet var ute og kritiserte Solberg-regjeringen for ikke å ha noen innslag fra Innlandet. Anne-Marte Kolbjørnshus påpekte at det har betydning å ha regjeringsmedlemmer fra eget fylke. «Innlandet Høyre bør gå i seg selv og se hvilken innflytelse de har på politikken i eget parti», sa Kolbjørnshus til OA for halvannet år siden.»

Nå har Innlandet Arbeiderparti muligheten til å vise hvilken innflytelse de faktisk har i eget parti. Men for å få fram en statsråd fra Gjøvikregionen må Ap-lagene klare å samle sin styrke på en helt annen måte enn de viste under nominasjonskampen.

Jonas Gahr Støre har snakket varmt om en «Innlandsoffensiv», og har lovet en statsråd fra Innlandet. «Det er å vende ryggen til kjernen i norsk verdiskapning», har den kommende statsministeren sagt om mangelen på statsråder fra Innlandet.

Vestoppland, Gjøvikregionen og Vestre Toten leverer sterke bidrag til den norske handelsbalansen. Det bør ligge på vektskåla når disse avveiingene skal gjøres. Gamle Oppland kommer ikke til å være fornøyd om alle innslag fra Innlandet i en ny regjering hentes fra gamle Hedmark.