Jørund Hassel er overbevist EU-motstander. Med innlegg publisert 23. september legger han mye av skylden for høy strømpris på EU, og særlig EUs energibyrå ACER. Dermed «forsvinner» de andre årsakene til den store strømpris-stigningen nå!

Produksjonen av vindkraft er direkte væravhengig, og kan minke mye fra én dag til den neste. Produksjonen av vannkraft er indirekte væravhengig, ettersom den jevnes ut med å spare vann i magasiner, der det er mulig. Oppdemming av eksisterende eller nye bassenger er den mest upopulære delen av vannkraftutbygging, i tillegg til at store demninger blir dyre. Dette er årsakene til at bare små vannmengder kan lagres fra «vått» år som 2020, til «tørt» år som 2021.

For vel 50 år siden var det strid om digert planlagt Hein-magasin langt nord på Hardangervidda. Den endte med at det ble sløyfet, og at Øvre og Nedre Hein ble del av landets største nasjonalpark. Grensen for den ble trukket slik at den utelukket stor alternativ magasinmulighet: Overføring av mye vann fra Lågen inne på vidda, i billig kanal til et noe utvidet magasin i Mårvatnet.

For nesten 50 år siden ble det publisert utbyggingsplan for det store fjellområdet Jotunheimen-Breheimen, med digert magasin i Rauddalen i Skjåk som sentral og viktig del. Så ble Gro Harlem Brundtland miljøvernminister: Hun prioriterte sin store Mjøs-aksjon, og fikk gjennomslag for utsettelse av det store kraftprosjektet i Skjåk og Lom på ubestemt tid, av hensyn til Mjøsa.

Dermed kom det store prosjektet med i Samlet plan for vassdrag, fra 1984. Hensikten med det opplegget var å dekke aktuelle kraftbehov med minst mulige naturinngrep. Dermed ble diverse planlagte magasiner omkring i landet enten sløyfet eller reduserte: Øvre Otta ble omsider utbygd med bare små gamle magasiner. Med utbygging av også Nedre Otta og Lågen ble det 4 nye kraftverk, med relativt liten samlet produksjon vinterstid!

Med temmelig restriktiv Samlet plan – som tillegg til 4 verneplaner for vassdrag – ble det tydelig prioritering av klassisk naturvern, foran sikring av kraftforsyningen også i «tørre» år. Dette er bakgrunnen for at politikere og andre har brukt usikker kraftforsyning i «tørre» år, som argument for å legge grove kraftkabler til/fra de andre landene ved Nordsjøen.

For kraftselskap – som eies av staten og av kommuner – er det fristende å eksportere kraft sommerstid, for å få plass i magasiner til alt høstregnet som kan komme, og med det unngå flomtap. Dermed tjener staten og kommunene ekstra på krafteksport sommerstid, mens vanlige forbrukere kan bli tapere, med ekstra høy pris på importert kraft vinterstid.