Fysakkonferansen 2019: – Du er sjåføren i ditt eget liv, sier Cato Zahl Pedersen

Det bør legges til rette slik at alle skal ha mulighet til å være med, men det er til sist en selv som setter sine egen begrensinger i livet. Det var et av Cato Zahl Pedersens viktigste budskap i Hov torsdag.