Vi snakker om onsdagens ASAK-konferanse i Søndre Land, som følges opp med åpen Fysak-konferanse torsdag kveld. Her var ikke deltakerne til stede bare for å lytte, men også delta i fysiske aktiviteter – som å bære hverandre – lagt opp av fysak-lærere fra skoler som deltok.

 

Mens ASAK-konferansen markerer avslutningen av det treårige prosjektet «Aktivt sinn i en aktiv kropp» (ASAK), som 38 ungdomsskoler over hele Oppland har deltatt i, er Fysak-konferansen (fysisk aktivitet) starten på det som skal bli en årlig, nasjonal Fysak-konferanse i Søndre Land. 20. september er allerede satt som dato for neste års konferanse.

38 ungdomsskoler i Oppland har deltatt i prosjektet "Aktivit sinn i en aktiv kropp" (ASAK) i regi av Fylkesmannen i Oppland. Onsdag 20. September var det avslutningskonferanse i Søndre Land. Samtidig markeres startskuddet for en årlig, nasjonal Fysak-konferanse i Søndre Land.

 

Fysak-strategi

I sentrum for Søndre Lands vertskapsrolle står Søndre Land ungdomsskole, som gjennom 15 år har hatt en bevisst strategi med daglig fysisk aktivitet på timeplanen for alle elevene – og lærerne.

– Hos oss har alle elevene daglig fysisk aktivitet uansett vær og vind. Alle turer med og uten overnatting er lagt til friluftsliv, og vi har en kostholdsprofil i tillegg. Og hos oss er alle lærerne Fysak-lærere. Hvis ikke hadde de ikke hatt jobb hos oss, sier rektor Knut Solhaug.

Bildeserie

BILDESERIE: ASAK-konferansen i Søndre Land

 

Startet med Ungdoms-OL

Onsdagens ASAK-konferanse samlet omkring 100 deltakere – både elever og ansatte – fra de fleste av de 38 ungdomsskolene i Oppland som har deltatt. Deltok gjorde også Fylkesmannens tidligere og nåværende utdanningsdirektør, involverte fra forskningsmiljøer og deltakere fra skoler utenfor fylket.

– Dette startet med Ungdoms-OL, og et ønske om å trekke ungdom i Oppland med på fysisk aktivitet. Vi fikk 15 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DnB, som er blitt fordelt etter søknad til de 38 skolene som har deltatt. Pengene er gått til anlegg og annen tilrettelegging for fysisk aktivitet, sier Trond Johnsen, som var utdanningsdirektør i Oppland da prosjektet startet og er leder av ASAK-styret.

 

Ti prosent mer aktive

Det er så langt dokumentert at elevene ved de 38 skolene som har deltatt har økt sin fysiske aktivitet på fritida med ti prosent. Mens elevene i 2015 drev en eller annen form for fysisk aktivitet på fritida 3,1 ganger per uke, er tallet nå 3,4 ganger.

Det framgår av sluttrapporten at de elevene som har hatt størst effekt av aktivitetsøkningen er de som har beveget seg fra ingen aktivitet til litt aktivitet. Og at aktivitetsøkningen er litt større blant jenter enn blant gutter.

Livskvalitet

Utdanningsdirektør i Oppland, Ingrid Bøe, mener ASAK-prosjektet har vært en suksess, så langt.

– Jeg sier så langt, for det er nå vi og skolene i Oppland skal jobbe videre med det ASAK har vært en begynnelse på. Det er vel dokumentert at fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene har betydning for livskvaliteten i voksen alder, så dette må videreføres, sa hun under gårsdagens konferanse.

Dansegruppa Frikar deltok under onsdagens ASAK-konferanse. Den skal nå ut på en aktivitetsturné til alle ungdomsskolene i Oppland. Også dette er finansiert av Sparebankstiftelsen DnB.

De vil gjøre Søndre Land til Fysak-hovedstaden