Fylkesvei 33 stengt i flere timer lørdag

Rundt klokken 14 lørdag kom de første meldingene om ras langs veien ved Byrud på Eidsvoll-sida. Veien ble ikke åpnet igjen før 19.30.