– Forsinkelsen skyldes en kombinasjon av mer arbeid fra oss og at entreprenøren ligger etter sin framdriftsplan. Nå kan vi ikke gi noen nærmere dato for når vegen åpner enn at det blir i løpet av oktober.

Det sier Johannes Sletten, byggeleder i Statens vegvesen.

Helt stengt

Fylkesveg 247 har vært helt stengt i ett år mens det har pågått bygging av helt ny vei i den eksisterende traseen. Etter opprinnelig plan skulle vegen vært ferdigstilt innen 1. oktober, men datoen for vegåpningen ble for tre uker siden utsatt til 19. oktober.

– Dessverre så holder ikke denne datoen heller. Asfaltering vil først starte opp kommende uke. Samtidig skal det settes opp autovern, en jobb som er blitt noe mer omfattende enn opprinnelig planlagt, sier Sletten.

Forsinket framdrift

– Vegvesenet og hovedentreprenør Norwegian Rock Group var enige om 19. oktober som ny åpningsdato. Er en nå kommet i en situasjon der byggherren vil gi dagbøter for ytterligere forsinkelse?

– Som sagt, forsinkelsen er en kombinasjon av at arbeidet er blitt mer omfattende enn det som sto i kontrakten og at entreprenøren har hatt problemer med framdriftsplanen sin, sier Sletten.

50 millioner kroner

Entreprisen gjelder bygging av 5,5 kilometer ny og bredere vei fra Hasvollsætra til ferista i Skjeskroken. I totalkontrakten på 50 millioner kroner ligger også bygging av to nye, 90 meter lange busslommer inntil Fylkesveg 34 i Hov sentrum. Denne delen av prosjektet, som utgjør noe under 5 millioner kroner, ble ferdigstilt tidligere i år.

Myrlendt terreng

Gjennom året med anleggsarbeid er det ifølge Sletten gjort omfattende frostsikring, utflating av bakketopper og flere andre tiltak.

- Fylkesveg 247 går gjennom et myrlendt terreng. Underveis så vi at en del kummer og stikkrenner måtte endres. Våren i år bød dessuten på problemer med vannhåndtering. Vi kommer tilbake med informasjon om eksakt dato for vegåpningen når vi kan fastslå datoen med sikkerhet, sier byggeleder Johannes Sletten i Statens vegvesen.