Fylkesutvalget var klare på hvem som bør være vertskommune for Musikk i Innlandet

Med 14 mot 1 stemmer gikk fylkesutvalget i Innlandet tirsdag inn for at Gjøvik blir vertskommune for Musikk i Innlandet.