Programmet omfatter cirka 3400 bygninger på landsbasis, og rundt 550 av dem befinner seg i Oppland. Det har gjort vårt fylke til største tilskuddsmottaker de senere årene.

Fylkesutvalget har fordelt 13 millioner kroner til huseierne her denne gangen. I tillegg kommer fjorårets forhåndstilsagn om 4 millioner kroner.

Det er likevel langt mindre enn behovet og hva som må til for å nå målet om at alle de fredede bygningene skal ha et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020, konstaterer Oppland fylkeskommune i en nyhetsmelding.

Totalt mottok fylkeskommunen 79 søknader fordelt på 43 anlegg i år. Samlet søknadssum var drøyt 29 millioner kroner.

Med årets tildeling vil man få gjennomført tiltak på 58 fredede bygninger/parker, opplyses det i nyhetsmeldingen. Det vil imidlertid også bli utført arbeid finansiert gjennom forhåndstilsagn for 2020 samt tidligere års tildelinger.