Fylkesutvalget om arealplanen: – Trenger flere boliger sentralt i Gjøvik

Tettstedsutvikling, fortetting og boligsatsing i sentrale områder.