Fylkesrådmannens ferske NTP-innstilling: – Dovrebanen og Gjøvik-Mjøsbrua på prioriteres høyest

Innlandets anbefalinger vil veie tungt i kampen om penger til vei og bane. Diskusjonene starter nå!