Vil holde direktør-søker skjult fordi vedkommende er næringsdrivende

Fylkesmannen i Oppland ønsker ikke å gi ut navnet på en av søkerne til den nye direktørstillingen som nylig var utlyst.