– Politiet varsler oss for sjelden om lovbrudd

Av

Fylkesmannen i Oppland ønsker bedre kommunikasjon med Innlandet politidistrikt.

DEL

Etter en gjennomgang av 20 tilsynssaker i helsesektoren hvor politiet var involvert, har Fylkesmannen funnet at politiet bare meldte fra til tilsynsmyndigheten om fire av dem.

«Vi har derfor bedt Politimesteren om å vurdere tiltak for å bedre informasjonsflyten mellom Innlandet politidistrikt og tilsynsmyndighetene i saker mot helsepersonell. Dette er et ledd i arbeidet for å bedre pasientsikkerheten og bevare tilliten til helsepersonell og helsetjenesten», heter det i en nyhetsmelding fra Fylkesmannen i Oppland..

Det er såkalt hendelsesbaserte tilsynssaker Fylkesmannen har gått gjennom; hvor tilsynstemaet også har vært straffbare forhold. De fleste slike saker sendes etter hvert til Statens helsetilsyn. Mange ender med autorisasjonstap eller begrenset autorisasjon.

«Fylkesmannen mener det er viktig at helsepersonell som er involvert i saker der de etterforskes for eller er straffet for visse typer forhold, raskt blir tatt ut av fra pasientbehandling. Da er det viktig at tilsynsmyndigheten får informasjon om forholdet raskt. Politiet er en viktig kilde til informasjon i disse sakene. Vår analyse viser at det ofte ikke er god nok informasjonsflyt mellom politiet og tilsynsmyndigheten», heter det i nyhetsmeldingen.

Fylkesmannen i Oppland har erfart at flere alvorlige lovbrudd i helsesektoren aldri rapporteres til dem på forventet måte som tilsynsmyndighet. De kan i stedet bli oppmerksomme på dem gjennom mediedekning, eller ved at arbeidsgivere henvender seg når helsepersonell ber om fri for å sone dommer.

«Gjennomgang av dokumenter vi har innhentet fra politiet har også ført til at vi har opprettet nye tilsynssaker fordi vi har funnet informasjon om andre straffbare eller kritikkverdige forhold som gjelder samme eller annet helsepersonell», skriver Fylkesmannen

Politiet har en underretningsplikt til «vedkommende offentlige myndighet» etter politiregisterforskriften.

Artikkeltags