Fylkesmannen om DPS Gjøvik: – Pasientsikkerheten i fare

Fylkesmannens tilsyn med DPS Gjøvik avdekket brudd på Spesialisthelsetjenesteloven